Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO

Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO powstało w 1987 r. w Poznaniu. Obecnie posiada 20 oddziałów regionalnych i kilka klubów w całej Polsce. Organizacja jest stowarzyszona w Europejskim (EOA) oraz Światowym Stowarzyszeniu Stomijnym (IOA). Władzami Towarzystwa są: Walne Zgromadzenie Delegatów, Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński.

Więcej informacji na: www.polilko.pl