Mam Haka na Raka – młodzież edukuje dorosłych

Zakończyła się V edycja Ogólnopolskiego Programu dla Młodzieży „Mam Haka na Raka”, dedykowana rakowi jelita grubego. Okazała się ona nie tylko jubileuszowa, ale i rekordowa pod wieloma względami. Do walki z rakiem przystąpiło najwięcej w historii programu, bo aż 3700 uczniów. Jak pokazują przeprowadzone badania ewaluacyjne 1, udział w programie istotnie wpływa także na zwiększenie świadomości profilaktyki nowotworowej w lokalnych społecznościach, a także realny wzrost zgłaszalności na badania profilaktyczne wśród rodzin uczestników.

Tak jak rodzice edukowali swoje dzieci, tak młodzi ludzie dziś uczą rodziców i osoby  starsze ze swojego otoczenia na czym polega profilaktyka nowotworowa i jak bardzo ważną rolę odgrywa w szybkim zdiagnozowaniu i wyleczeniu raka. To doskonały przykład dialogu międzypokoleniowego, który przełamuje wszelkie stereotypy” – mówi dr Janusz Meder, Prezes Polskiej Unii Onkologii, organizator Programu. „Młodzi ludzie mają ogromną siłę sprawczą. To dzięki ich działaniom mamy realną szansę, by przyczynić się do przekonania społeczeństwa do regularnych badań profilaktycznych. Młodzież uczestnicząca w „Mam Haka na Raka” staje się pokoleniem zdrowotnie świadomym, dbającym zarówno o siebie, jak i swoich bliskich. Nie ma bowiem mowy o poprawie standardów diagnostycznych w Polsce bez elementu zmiany świadomości społecznej, a tą należy kształtować od podstaw, czyli poprzez najmłodszych członków naszego społeczeństwa” – dodaje.

Program „Mam Haka na Raka” zaprojektowany został z myślą o długofalowej edukacji społeczeństwa, a jak pokazują zrealizowane badania, ma on realny wpływ na zmianę postaw i zwiększanie świadomości społecznej nt. profilaktyki nowotworowej. W 2012 r. przeprowadzono ankietę wśród wszystkich uczestników programu, opartą o mierniki LBG (London Benchmarking Group, najpowszechniejszy dziś standard mierzenia efektywności działań społecznych), takie jak: poziom zaangażowania szkół i uczniów, wykonywanie badań profilaktycznych w rodzinie, prowadzenie rozmów w rodzinie nt. badań profilaktycznych, zaangażowanie społeczności lokalnej w działania edukacyjne oraz zachęcanie członków społeczności lokalnej do przeprowadzenia badań profilaktycznych.

Badania wykazały wzrost zgłaszalności szkół i zaangażowania uczniów w porównaniu do poprzednich edycji programu o średnio 8-9%. Ponadto wśród wszystkich uczestników programu, na przestrzeni zaledwie trzech miesięcy w trakcie trwania programu, badanie wykazało wzrost o 15 punktów procentowych (do 91%) odsetka osób, wśród których rodzin rozmawiano na temat badań profilaktycznych oraz wzrost o 9 punktów procentowych (do 69%) odsetka osób, wśród których rodzin znajdowały się osoby wykonujące badania profilaktyczne.

O stale zwiększającym się zaangażowaniu uczestników świadczy także rosnąca się liczba odbiorców programu. W V edycji młodzież w ramach podjętych działań dotarła ze swoim przekazem do niemal 140 000 osób, rozdała blisko 313 000 ulotek oraz zebrała ponad 113 000 podpisów pod deklaracją „Zachęcę jedną osobę do wykonania badania profilaktycznego”.

O tym, jak ważne jest edukowanie społeczeństwa oraz jak silny wpływ na to ma zaangażowanie młodzieży, opowiada Julia, jedna z uczestniczek programu: „Dzwoniliśmy do naszej lokalnej redakcji, żeby napisała o „Mam Haka na Raka” – niech rodzice wiedzą, że chcemy się o nich zatroszczyć! Oni często nie zdają sobie sprawy, jak są dla nas ważni. Udziałem w tym programie możemy im to pokazać. Każdy czyta jakąś prasę – miło będzie jeśli nasze działania przekonają ich do dbania
o siebie”.

V edycję zakończyła uroczysta gala finałowa, która odbyła się 25. czerwca br. w Soho Factory w Warszawie. W jej trakcie przyznano nagrody wyróżniającym się zespołom, aż w pięciu kategoriach: Nagroda Mediów, Nagroda za Działania Lokalne, Nagroda Studentów Medycyny i Zdrowia Publicznego, Nagroda Hakowicza oraz Nagroda Główna. Wśród laureatów znalazła się młodzież z Jeleniej Góry, Gdyni, Lublina, Brzegu i Tczewa. Nagrodę Główną zdobyły uczennice z Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik” z Jeleniej Góry, które zaprojektowały kampanię społeczną pt. „Zabezpiecz tyły. Zrób kolonoskopię!”. Zwycięski zespół tworzą cztery dziewczyny: Paulina Małolepsza, Izabela Bardyga, Laura Frenczko i Magdalena Konieczek. Zespołem Hakowiczek opiekowała się nauczycielka – Pani Iwona Janicka. W nagrodę wyjechały na obóz językowy za granicę. Otrzymały również nagrody rzeczowe, a ich szkoła m.in.: modele anatomiczne, oraz mikroskop. Emisja kampanii na bazie ich pomysłu „Zabezpiecz tyły. Zrób kolonoskopię!” będzie realizowana w ogólnopolskich mediach i na nośnikach outdoor do końca bieżącego roku.

Scenariusz zwycięskiego projektu osadzony jest na humorystycznej kanwie historii mafii. Jej członkowie, na co dzień otoczeni władzą i pieniędzmi, wszędzie czują się bezpieczni. Jednak rutynę związaną ze zbieraniem haraczy i spożywaniem typowo włoskich, obfitych kolacji przerywa nieoczekiwane zajście – przez okno do pomieszczenia wrzucony zostaje kamień owinięty kartką
z wypisaną groźbą „Idę po ciebie, don Pablo. W tym roku załatwiłem już 14 tysięcy bardziej niewinnych niż ty”. Następnie członkowie mafii słyszą silne walenie do tylnych drzwi, do których dobija się wróg. Przerażony szef wzywa posiłki, które mają „Zabezpieczyć tyły!” przed… rakiem jelita grubego. Zaskakująca puenta spotu ma na celu uzmysłowienie, że rak może dotknąć każdego z nas,
a najskuteczniejszą metodą walki z nim jest profilaktyka – a więc wykonanie kolonoskopii.

Gala w Warszawie zakończyła V edycję programu, której celem było zwiększenie świadomości profilaktyki nowotworowej. W przypadku raka jelita grubego jedną z najskuteczniejszych metod wczesnego diagnozowania nowotworu jest badanie kolonoskopowe. Jesienią 2012 r. ruszy VI już edycja „Mam Haka na Raka”, która tym razem poświęcona będzie czerniakowi.

Więcej informacji na: www.mamhakanaraka.pl

1. Badanie zostało przeprowadzone na początku 2012 roku na próbie 2235 młodych osób zaangażowanych w I etap programu.

więcej »

Młodzież kontra rak jelita grubego – znamy laureatów
V edycji "Mam Haka na Raka"

Kampania „Zabezpiecz tyły. Zrób kolonoskopię!” zwyciężyła w V edycji Ogólnopolskiego Programu dla Młodzieży „Mam Haka na Raka”. Projekt autorstwa uczennic z Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze zyskał największe uznanie Jury. Zwycięska kampania została zaprezentowana podczas gali finałowej 25. czerwca br. w Soho Factory w Warszawie.

Warszawa, 26 czerwca 2012 r. – Podczas uroczystej gali w Warszawie poznaliśmy laureatów V edycji Programu „Mam Haka na Raka”. Nagrody przyznano w pięciu kategoriach: nagroda mediów, nagroda za działania lokalne, nagroda studentów medycyny i zdrowia publicznego, nagroda Hakowicza oraz nagroda główna. Wśród laureatów znalazła się młodzież z Jeleniej Góry, Gdyni, Lublina, Brzegu i Tczewa. Po najwyższe trofeum sięgnęły uczennice z Jeleniej Góry, które przygotowały kampanię pt. „Zabezpiecz tyły. Zrób kolonoskopię!”. W skład zwycięskiego zespołu weszły: Paulina Małolepsza, Izabela Bardyga, Laura Frenczko i Magdalena Konieczek. Opiekę nad zespołem Hakowiczek sprawowała ich nauczycielka, Iwona Janicka.

„Zwycięski koncept wyróżnia kreatywne i lekkie podejście do problemu, jakim jest niska świadomość społeczna nt. profilaktyki nowotworu jelita grubego. Przekaz kampanii jest spójny, a użyte narzędzia sprawiają, że kampania zapada w pamięć. Jestem przekonany, że dzięki niej Polacy nie tylko dowiedzą się, jak najskuteczniej walczyć z rakiem, ale też uważniej przyjrzą się swojemu zdrowiu. Wierzę, że ta kampania realnie wpłynie na postawy Polaków” – mówi dr Janusz Meder, Prezes Polskiej Unii Onkologii, organizator Programu.

Scenariusz zwycięskiego projektu osadzony jest na humorystycznej kanwie historii mafii. Jej członkowie na co dzień otoczeni władzą i pieniędzmi wszędzie czują się bezpieczni. Jednak codzienną rutynę związaną ze zbieraniem haraczy i spożywaniem typowo włoskich, obfitych kolacji przerywa nieoczekiwane zajście – przez okno do pomieszczenia wrzucony zostaje kamień owinięty kartką z wypisaną groźbą „Idę po ciebie, don Pablo. W tym roku załatwiłem już 14 tysięcy bardziej niewinnych niż ty”. Następnie członkowie mafii słyszą silne walenie do tylnych drzwi, do których dobija się wróg. Przerażony szef wzywa posiłki, które mają „Zabezpieczyć tyły!” przed… rakiem jelita grubego. Zaskakująca puenta spotu ma na celu uzmysłowić, że rak może dotknąć każdego z nas, a najskuteczniejszą metodą walki z nim jest profilaktyka – a więc wykonanie kolonoskopii.

W trakcie gali wręczono także wyróżnienia w pozostałych kategoriach. Nagrodę mediów, przyznaną przez Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia, zdobył zespół z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Gdyni za kampanię „Nie odkładaj zdrowia na później – zrób kolonoskopię”. Nagrodę Studentów Medycyny i Zdrowia Publicznego, przyznaną przez przedstawicieli Uczelnianego Centrum Zdrowia Środowiskowego oraz Studenckiego Towarzystwa Onkologicznego, otrzymał zespół z II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie za kampanię „Zdejmij maskę wstydu. Zrób kolonoskopię. Nie umieraj na raka jelita grubego”. Natomiast zespół z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie otrzymał nagrodę w kategorii specjalnej za działania lokalne, przyznaną przez Związek Powiatów Polskich oraz Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich. Ważnym wydarzeniem było także wręczenie Nagrody Hakowicza, której laureatów wybrali zwycięzcy poprzednich edycji „Mam Haka na Raka”. W tej kategorii nagrodzono drużynę z I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego w Brzegu za kampanię „Kolonoskopia – to takie zwyczajne”.

Podczas gali przyznano ponadto pięć tytułów Honorowego Hakowicza. Wyróżnienie to nadawane jest od trzeciej edycji programu osobom lub instytucjom najbardziej zaangażowanym w promocję profilaktyki nowotworowej oraz wspierającym uczestników programu. W tym roku tytuł Honorowego Hakowicza otrzymali m.in.:

 • Minister Edukacji Narodowej – Krystyna Szumilas
 • Studenckie Towarzystwo Onkologiczne
 • Wójt Gminy Klimontów, Ryszard Adam Bień

W nagrodę zwycięzcy „Mam Haka na Raka” wyjadą na obóz językowy za granicę. Otrzymali również nagrody rzeczowe, a ich szkoła m.in.: model z chorobami jelita grubego, model jelita grubego i przewodu pokarmowego z chorobami oraz mikroskop. Emisja kampanii na bazie ich pomysłu „Zabezpiecz tyły. Zrób kolonoskopię!” będzie realizowana w ogólnopolskich mediach, kinach i outdoorze do końca bieżącego roku.

Gala w Warszawie zakończyła V edycję Programu, która okazała się nie tylko jubileuszową, ale i rekordową pod wieloma względami. Do walki z rakiem przystąpiło aż 3700 młodych ludzi, a swojego poparcia udzieliło ponad 70 patronów. Młodzież w ramach podjętych działań edukacyjnych rozdała blisko 313 000 ulotek, dotarła ze swoim przekazem do niemal 140 000 osób oraz zebrała ponad 113 000 podpisów pod deklaracją „Zachęcę jedną osobę do wykonania badania profilaktycznego”. Jesienią 2012 r. ruszy VI już edycja „Mam Haka na Raka”, która tym razem poświęcona będzie czerniakowi.

Więcej informacji na: www.mamhakanaraka.pl

więcej »

Laureaci V edycji Ogólnopolskiego Programu
dla Młodzieży "Mam Haka na Raka"

NAGRODA GŁÓWNA


Zwycięzca:
Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze za kampanię „Zabezpiecz tyły. Zrób kolonoskopię!”

Nominowani:

 • XIV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Gdyni za kampanię „Nie odkładaj zdrowia na później – zrób kolonoskopię”.
 • Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu za kampanię „Myślisz, że tak łatwo pożegnać się z bliskimi? Nie lekceważ badań. Zrób kolonoskopię”.
 • Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze za kampanię „Zabezpiecz tyły. Zrób kolonoskopię”.
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim za kampanię „Nie spóźnij się na kolonoskopię”.
  • NAGRODA MEDIÓW


   Zwycięzca:
   XIV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Gdyni za kampanię „Nie odkładaj zdrowia na później – zrób kolonoskopię”.

   • Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli za kampanię „Wyrusz w podróż po swoje zdrowie. Zrób kolonoskopię”.
   • XIV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Gdyni za kampanię „Nie odkładaj zdrowia na później – zrób kolonoskopię”.
   • Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze za kampanię „Zabezpiecz tyły. Zrób kolonoskopię”.
   • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim za kampanię „Nie spóźnij się na kolonoskopię”.
    • NAGRODA STUDENTÓW MEDYCYNY I ZDROWIA PUBLICZNEGO


     Zwycięzca:
     II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie za kampanię „Zdejmij maskę wstydu. Zrób kolonoskopię. Nie umieraj na raka jelita grubego”.

     • I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu za kampanię „Szanuj życie – śmierć niech poczeka”.
     • Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie za kampanię „Jesteśmy po kolonoskopii”.
     • Powiatowy Zespół nr 11 im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach za kampanię „Nie czekaj na swoją kolej. Zbadaj jelito grube”.
     • II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie za kampanię „Zdejmij maskę wstydu. Zrób kolonoskopię. Nie umieraj na raka jelita grubego”.
      • NAGRODA HAKOWICZA


       Zwycięzca:
       I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Brzegu za kampanię „Kolonoskopia – to takie zwyczajne”.

       • I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu za kampanię „Szanuj życie – śmierć niech poczeka”.
       • Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie za kampanię „Zadbaj o swoje jelito - podaruj mu kolonoskopię!”.
       • I Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego w Brzegu za kampanię „Kolonoskopia – to takie zwyczajne”.
       • Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze za kampanię „Zabezpiecz tyły. Zrób kolonoskopię”.
        • NAGRODA ZA DZIAŁANIA LOKALNE


         Zwycięzca:
         I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie

         • Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli
         • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu
         • I Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie
         • II Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Miłosza w Jaworznie

więcej »