Rak jelita grubego - objawy

Pierwsze objawy rozwijającego się raka jelita grubego często umykają uwadze pacjenta, ponieważ są bardzo niespecyficzne i w większości przypadków przypominają powszechne dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego.

Należą do nich:

  • Długotrwałe lub naprzemiennie występujące biegunki bądź zaparcia
  • Skurczowe, nawrotowe bóle brzucha
  • Parcie na stolec, które nie ustępuje po wypróżnieniu
  • Zmniejszenie średnicy wydalanego stolca
  • Podbarwiony krwią stolec
  • Krwawienie z odbytu
  • Osłabienie i przemęczenie