Rak jelita grubego - rozpoznanie

Rutynowe postępowanie w przypadku podejrzenia raka jelita grubego obejmuje wywiad lekarski połączony z badaniem fizykalnym, badanie endoskopowe lub obrazowe jelita grubego oraz badania laboratoryjne krwi.

Oprócz rutynowych pytań, w trakcie zbierania wywiadu należy ocenić rodowód onkologiczny pacjenta. Badanie fizykalne powinno obejmować przede wszystkim badanie palpacyjne (badanie palpacyjne brzucha), badanie per rectum, czyli badanie odbytnicy wprowadzonym przez odbyt palcem, oraz ocenę obwodowych węzłów chłonnych (pachwinowych, nadobojczykowych).